Renee Sen Fashion Shows Photos

  • Sushmita Sen walks for Sonaakshi Raaj's show
  • Sushmita Sen walks for Sonaakshi Raaj's show
  • Sushmita Sen walks for Sonaakshi Raaj's show
  • Sushmita Sen walks for Sonaakshi Raaj's show