rahul vaidya Fashion Shows Photos

  • Hrishita Bhatt walks for 'Tassel Awards 2014'
  • Hrishita Bhatt walks for 'Tassel Awards 2014'