Kavita Krishnamurthy Awards Photos

  • 6th Royal Stag Mirchi Music Awards
  • 6th Royal Stag Mirchi Music Awards
  • the Royal Stag Mirchi Music Awards
  • Mirchi Music Awards 2012
  • Mirchi Music Awards 2012