Vishal Shekhar Concert organised by Vihang and Purvesh Sarnaik