Narendra Kumar Ahmed - Vidhyut & Shamita Shetty at Club Alibii bash