Vishal Malhotra - Vashu Bhagnani's Daughter Sangeet