Team of 'Ekkees Toppon Ki Salaami' pays tribute to R K Laxman