T-Series & Ellipsis Entertainment celebrate the wrap of 'Tumhari Sulu'