Surbhi Jyoti, Sana Khan, Hunar Hali GR8! magazine's Valentine spe