Prakriti Kakar - Sukriti & Prakriti Kakar sings Dariya from BBD in Dance mix version