Soha & Sharmila at Launch of Main 'Kuch Bhi Kar Sakti Hoon'