Shilpa Shetty turns 40, Celebrates Birthday in London