Vidhu Vinod Chopra - Sanjay Dutt Back Home On Parole, Bollywood Friends Visit Him