Sana Khan - Sana Khan Celebrated her Birthday at Radda