Mahi Vij - Sana Khan Celebrated her Birthday at Radda