Jay Bhanushali - Sana Khan Celebrated her Birthday at Radda