Sachiin Joshi, Sophie Chaudhary at Sohail Khan Bash