Paresh Ganatra - Ritesh Deshmukh, Ayushman Khurana at Mulund Festival