Ritesh Deshmukh, Ayushman Khurana at Mulund Festival