Aishwaryaa R. Dhanush - Rana at Aiswarya Rajinikanth Dhanush 'Standing On an apple box'