Murli Sharma - Munisha Khatwani’s Birthday Bash 2015