Akruti Kakkar - Mr and Mrs Mishra Show Launch Bash