Sai Tamhankar - LOKMAT Maharashtra's Most Stylish Awards 2017