Khalis Perfume Launch at Ras Al Khaimah Near Dubai