Makrand Deshpande - Kavita Kaushik's Birthday Bash