Gurpreet Kaur Chadha Hosted a Lavish Birthday Bash