Payal Rohatgi - Gracy Singh at vishnu sonawane's Art Event