Chunkey Pandey - Dino Morea celebrates his Birthday Party