Kavita Kaushik - Celebs grace Manish Paul's Birthday Bash