Manish Malhotra - Celebs Attend Manish Malhotra Ganpati Celebrations