Bachchans, Shahrukh, Akshay grace Vishesh Bhatt's Wedding Reception