Ashutosh Gowarikar - AR Rahman The Spirit of Music