Amrita Puri at Atosa-Nikhil Thampi-Virtuous' fashion preview