Aishwarya, SRK, Sunny at Mukta Arts' 36th Anniversary Bash