Abhishek & Aishwarya are TTK Prestige Brand Ambassadors