Vivek Oberoi - 2017 Ganesh Chaturthi Festival in Mumbai