QURBANI

Description:

Zeenat Amaan Feroz Khan Vinod Khanna Amjad Khan bollywood afghan afghanistan pashtun pashton pokhto khyber irfan khan rahim shah pekhawar kandahar kabul dari pashto hindi hindustani hindustan indian

Irfan Khan