METHAY MEVE - PAKISTANI PUNJABI STAGE DRAMA FUNNY PARTS ONLY

Description:

PUNJABI STAGE DRAMA BABBU BARAL , MEGHA , IFTIKHAR THAKUR , ALISHA , SARDAR KAMAL . SIMRA , ZAFRI KHAN , SHEEBA HASSAN , TARIQ JAVED , CHAKORI , amant chan, naseem vicky, nasir chanioyti, ZAFRI KHAN ,saima khan, sajan abas, sakhawat naz, sardar kamar, deedar, akram udaas, sonu lal, shazab mirza, komal naz FUNNY STAGE PLAY PANJABI STAGE DRAMA ,AZIZI , SOHAIL ABBAS,KHALID ABBAS DAAR