Shweta Nanda Parties Photos

 • Gauri Khan Restaurant Launch Party
 • Celebs Join Manish Malhotra's 50th Birthday Bash
 • Celebs Join Manish Malhotra's 50th Birthday Bash
 • Celebs Join Manish Malhotra's 50th Birthday Bash
 • Reema Jain’s 60th Birthday Celebration
 • Reema Jain’s 60th Birthday Celebration
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Big B's 70th Birthday Bash
 • Abhishek-Aishwarya sangeet
 • Abhishek-Aishwarya sangeet
 • Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai's Engagement
 • Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai's Engagement
 • Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai's Engagement
 • Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai's Engagement