Sarah Jane Dias Awards Photos

 • Kajol, Sonam Kapoor & Huma Qureshi at 'Femina Beau
 • Kajol, Sonam Kapoor & Huma Qureshi at 'Femina Beau
 • Kajol, Sonam Kapoor & Huma Qureshi at 'Femina Beau
 • All india Achievers Awards 2013
 • All india Achievers Awards 2013
 • All india Achievers Awards 2013
 • All india Achievers Awards 2013
 • All india Achievers Awards 2013
 • All india Achievers Awards 2013
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Maxim Nitelife Awards 2012
 • Elle Beauty Awards 2011