koena mitra Fashion Shows Photos

 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010 Day 3
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Lakme Winter Fashion Week 2010
 • Wills Lifestyle India Fashion Week (WIFW) 2010 Day