Zayed Khan - Zayed & Vivek at Tulip Joshi's birthday bash