Sucheta Sharma & Harrison James' bash for MFT Fitness