Rehan Shah - Sohfi Khan at Mohammed Fasih's Birthday Bash