Rajeev Khandelwal - Sohail Khan, Tanushree at Charisma Spa bash