Kabir Khan - Shruti Seth & Danish Aslam's Sunday brunch