Sushmita Sen - Sheena you are my pride and Joy Sushmita Sen