Sheena Chohan - Sheena you are my pride and Joy Sushmita Sen