Vikram Phadnis - Sharmila & Shaan Khanna hosts Araish Store