Nethra Raghuraman - Shakir Sheikh's Birthday Party 2011